ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ปฏิสัมภิทามรรค_01-1_มหาวรรค [2020/08/06 13:20]
dhamma
ปฏิสัมภิทามรรค_01-1_มหาวรรค [2021/01/02 20:14] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
-{{wst>ปฏิสัมภิทามรรค ​head}}{{wst>ฏิัมภิทามรรค sidebar}}+{{template:ปฏิสัมภิทามรรค_head}}{{template:​ฉบับรับำนวน head|}}
  
 '''​พระสุตตันตปิฎก'''​ '''​พระสุตตันตปิฎก'''​