ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
เนตติปกรณ์_01_สังคห-อุทเทส-นิทเทส [2021/08/12 04:28]
dhamma
เนตติปกรณ์_01_สังคห-อุทเทส-นิทเทส [2021/08/12 04:45] (ฉบับปัจจุบัน)
dhamma
บรรทัด 14: บรรทัด 14:
  ​ตํ วิญฺเญยฺยํ อุภยํ,​ โก อตฺโถ พฺยญฺชนํ กตมํฯ  ​ตํ วิญฺเญยฺยํ อุภยํ,​ โก อตฺโถ พฺยญฺชนํ กตมํฯ
  
-พระพุทธพจน์ ​ คือ พระสูตรมี[[#​บท 12|12 องค์ประกอบ (บท)]], 12 บทนั้นแบ่งเป็น[[#​บท 12|พยัญชนบท (6)]] และ[[#​บท 12|อรรถบท (6)]] พหูสูตรควรเรียนรู้ทั้ง 12 บทนั้นว่า "​[[#​บท 12|พยัญชนะบท 6]] มีอะไรบ้าง?​ และ[[#​บท 12|อรรถบท 6]] มีอะไรบ้าง?"​+พระพุทธพจน์ ​ คือ พระสูตรมี [[#บท 12|12 องค์ประกอบ (บท)]], 12 บทนั้นแบ่งเป็น[[#​บท 12|พยัญชนบท (6)]] และ[[#​บท 12|อรรถบท (6)]] พหูสูตรควรเรียนรู้ทั้ง 12 บทนั้นว่า "​[[#​บท 12|พยัญชนะบท 6]] มีอะไรบ้าง?​ และ[[#​บท 12|อรรถบท 6]] มีอะไรบ้าง?"​
  
  ​โสฬสหารา เนตฺติ,​ ปญฺจนยา สาสนสฺส ปริเยฏฺฐิ;​  ​โสฬสหารา เนตฺติ,​ ปญฺจนยา สาสนสฺส ปริเยฏฺฐิ;​
บรรทัด 54: บรรทัด 54:
 ----- -----
  
-<SUB>​นิรุตติพยัญชนบทแสดงรูปวิเคราะห์ศัพท์. รูปวิเคราะห์แสดงสภาวะ (สิ่งที่มีองค์ประกอบ) ของศัพท์. ท่านจึงใช้คำว่า นย เพราะหาระแสดงพยัญชนะ ส่วนนยะแสดงสภาวะ. ไม่ได้หมายถึง นยะ 5, และไม่ได้หมายถึงสภาวธรรม. "​นย"​ที่นี้หมายถึงนิรุตติพยัญชนบท.</​SUB>+<sub>​นิรุตติพยัญชนบทแสดงรูปวิเคราะห์ศัพท์. รูปวิเคราะห์แสดงสภาวะ (สิ่งที่มีองค์ประกอบ) ของศัพท์. ท่านจึงใช้คำว่า นย เพราะหาระแสดงพยัญชนะ ส่วนนยะแสดงสภาวะ. ไม่ได้หมายถึง นยะ 5, และไม่ได้หมายถึงสภาวธรรม. "​นย"​ที่นี้หมายถึงนิรุตติพยัญชนบท.</​sub>
  
 ----- -----
บรรทัด 71: บรรทัด 71:
 ----- -----
  
-<​sub>​ดูคาถาสุดท้ายของ[[#​นัยสังเขป|นยสังเขป]]</​sub>​+<sub>*ดูคาถาสุดท้ายของ[[#​นัยสังเขป|นยสังเขป]]</​sub>​
  
 ----- -----
บรรทัด 103: บรรทัด 103:
 ----- -----
  
-<sub><fs smaller>+<sub>
 *คำว่า บท ในเนตติปกรณ์แปลว่า องค์ประกอบ;​องค์. *คำว่า บท ในเนตติปกรณ์แปลว่า องค์ประกอบ;​องค์.
-</sub></fs>+</​sub>​
  
 =นิทเทสวาระ= =นิทเทสวาระ=